top of page

DISCLAIMER

Fijnzinnig Ontwerp streeft ernaar om via mijn website juiste en kloppende informatie te delen, helaas kan ik niet garanderen dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Ik ben me ervan bewust dat ik in de informatie en inspiratie die ik deel op de website, in blogs en via social media, inhoudelijk nooit compleet en volledig kan zijn. Er is immers al zoveel geschreven en er wordt zoveel gedeeld. Fijnzinnig ontwerp is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op de website. 

 

Copyright fijnzinnig ontwerp © 

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Fijnzinnig Ontwerp. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om een product van Fijnzinnig Ontwerp te reproduceren. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Fijnzinnig Ontwerp, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) heb ik het recht om aangifte te doen.

bottom of page